Mätverktyg

Olika verktyg för att mäta har vi som måttband och skjutmått.